Χειρουργεία

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε αποσπασματικά βίντεο από τα χειρουργεία του ιατρού

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΗΞΗ ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΚΡΩΜΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ-ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΚΡΩΜΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΚΡΩΜΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΙΣΧΝΟΥ ΗΜΙΤΕΝΤΟΝΩΔΟΥΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΑΚΑΝΘΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΗΞΗ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΙΣΧΝΟΥ ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΗΞΗ ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΔΙΚΗΝ ΛΑΒΗΣ ΚΑΔΟΥ (BUCKET HANDLE) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ