Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου;

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί την οριστική λύση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Πρόκειται για την αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών του ισχίου (κοτύλη και μηριαία κεφαλή) με αντίστοιχα μεταλλικά εμφυτεύματα (προθέσεις), που προσομοιάζουν στην ανατομία και στη λειτουργία της άρθρωσης. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, εφαρμόζεται και ως θεραπεία των καταγμάτων ισχίου.

Ποιά είναι η φιλοσοφία της αθροπλαστικής;

Στόχος της αρθροπλαστικής είναι να προσφέρει στο ισχίο τη χαμένη του λειτουργικότητα. Η κοτύλη και η μηριαία κεφαλή αντικαθιστόντια από μια κοίλη και από μια φαιρική αντίστοιχα πρόθεση. Η κοίλη κοτυλιαία πρόθεση φέρει στο εσωτερικό της ένα κοίλο πλαστικό ένθετο (πολυαιθυλένιο), το οποίο επιτρέπει τη μείωση ττης τριβής κατά τις κινήσεις της αρθροπλαστικής. Η σφαιρική μηριαία πρόθεση συνδέεται με ένα στυλεό, ο οποίος εισάγεται εντός του αυλού του μηριαίου και εξασφαλίζει τη σταθερή συγκράτηση του μηριαίου εμφυτεύματος εντός του μηριαίου οστού.

Η σφαιρική μεταλλική μηριαία κεφαλή ταιριάζει σχεδόν απόλυτα με την κοίλη μεταλλική πρόθεση της κοτύλης. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κινητικότητα και η σταθερότητα της αρθροπλαστικής και το ισχίο επανακτά την αρχική φυσιολογική του λειτουργία (κινητικότητα, μυίκή ισχύς, σταθερότητα).

Ποιά τα ωφέλη του/της ασθενούς από την ολική αρθροπλαστική ισχίου;

Με την ολική αρθροπλαστική ισχίου, ο/η ασθενής απαλλάσσεται από τις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες που του προκαλούσαν έντονο πόνο και δυσκολία στη βάδιση και κερδίζει μια νέα ανώδυνη άρθρωση, με μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Η ανάκτηση της φυσιολογικής λειτουργικότητας του ισχίου, προσφέρει στους ασθενεις αυτονομία, ψυχική ευξία, δυνατότητα για συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και βελτιωμένη ποιότητα ζωής τόσο σε αυτούς, όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ποιά τεχνική (χειρουργική προσπέλαση) είναι καλύτερη;

Για την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής, ο χειρουργός παρασκευάζει την άρθρωση του ισχίου με την τεχνική της επιλογής του. Οι βασικές τεχνικές (προσπελάσεις) είναι η πρόσθια, η προσθιοπλάγια, η πλάγια και οπίσθια. Πλέον, χάρη στην εμπειρία μας στη χειρουργική του ισχίου και την κατασκευή σύγχρονων χειρουργικών εργαλείων, οι κλασικές τεχνικές έχουν αντικατασταθεί από αντίστοιχες τεχνικές ελαχιστής επεμβατικότητας ( minimal invasive surgery – MIS). Οι βασικότερες μέθοδοι ελάχιστης επεμβατικότητας είναι οι εξής:

anterior minimal invasive surgery – AMIS

anterior supine intramuscular surgery – ASIS

anterolateral minimal invasive surgery – ALMIS

posterior minimal invasive surgery – post mini

Κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Δεν υπάρχει μία αποκλειστικά ιδανική τεχνική. Αν υπήρχε μία, μοναδική, ιδανική μέθοδος, τότε αυτή θα εφαρμοζόταν από όλους τους χειρουργούς και οι υπόλοιπες θα είχαν εκλείψει. Το σημαντικό είναι, ότι πρόσφατες, συγκριτικές μελέτες των τριών παραπάνω μεθόδων, αναδεικνύουν παρόμοια καλά αποτελέσματα.

Επομένως, κάθε μέθοδος είναι αποδεκτή, εφόσον εφαρμόζεται σωστά από τον χειρουργό που την επιλέγει.

Ποιά είναι η αποκατάσταση μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου;

Μετεγχειρητικά, ο/η ασθενής ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο αποθεραπείας. Από την πρώτη μέρα κινητοποιείται και βαδίζει με μερική φόρτιση του πάσχοντος σκέλους, με τη βοήθεια περιπατητήρα και υπό την καθοδήγηση του προσωπικού του φυσικοθεραπευτή. Σε διάστημα λίγων εβδομάδων, βαδίζει ελεύθερα, με πλήρη φόρτιση και έχει αποκτίσει τέλεια αυτονομία (βάδισμα, οδήγηση, τουαλέτα κλπ).

Πότε κρίνεται επιτυχημένη μια ολική αρθροπλαστική ισχίου;

Η επιτυχία για την ολική αρθροπλαστική ισχίου κρίνεται από το άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα (ανώδυνο, μεγάλο και σταθερό εύρος κίνησης, χωρίς περιπτώσεις εξαρθρήματος) και τη μακροχρόνια και σταθερή συγκράτηση των προθέσεων στην άρθρωση.

Ποιός είναι ο χρόνος ζωής της αρθροπλαστικής;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Για κάθε ασθενή και για κάθε τύπο αρθροπλαστικής, η επιβίωση των εμφυτευμάτων είναι διαφορετική.

Ο χρόνος ζωής της αρθροπλαστικής εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

σωματότυπος του ασθενούς : ύψος, βάρος, ιστορικό συγγενούς δυσπλασίας ισχίου

ηλικία ασθενούς: νεότεροι ασθενείς είναι περισσότερο δραστήριοι και προκαλούν ταχύτερη φθορά (χαλάρωση) της αρθροπλαστικής

είδος αρθροπλαστικής: σημείο πρόσφυσης, χρήση τσιμέντου ή μη, υλικό κατασκευής

τρόπος τοποθέτησης των προθέσεων: λανθασμένη τεχνική οδηγεί σε άσηπτη χαλάρωση

φλεγμονή: προκαλεί σηπτική χαλάρωση

Πώς εξασφαλίζεται η μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής;

Η σωστή τοποθέτηση και η σταθερή συγκράτηση των προθέσεων στην κοτύλη και στο μηριαίο οστό, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής. Η σωστή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων απαιτεί ένα λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό και χειρουργική εμπειρία από την πλευρά του ορθοπαιδικού χειρουργού. Η σταθερή συγκράτηση των προθέσεων επιτυγχάνεται με διάφορες χειρουργικές τεχνικές (ενσφήνωση, τσιμέντο, βίδες).

“Η πρώτη ερώτηση που δέχομαι από τους ασθενείς μου, όταν συζητάμε για την ολική αρθροπλαστική ισχίου, είναι η διάρκεια ζωής των προθέσεων. Παρόλο που δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πάντα αναφέρω, ότι με τον λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό, τη σωστή εφαρμογή της εκάστοτε χειρουργικής τεχνικής και την προσεκτική διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος αποθεραπείας, αυξάνεται καταλυτικά η πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης της αρθροπλαστικής. Η δεύτερη ερώτηση, στην οποία καλούμαι να απαντήσω, είναι ποιά μέθοδο χρησιμοποιώ. Στο σημείο αυτό, εξηγώ λεπτομερέστατα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου και προτείνω την ενδεικνυόμενη τεχνική για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.”

Copyright © 2018. Powered by Adviser. All Rights Reserved