Εμπειρία

Τα τελευταία 20 χρόνια, δεκάδες χιλιάδες ασθενείς επισκέφθηκαν τον γιατρο με διαφορετικές παθήσεις και τραυματισμούς. Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά, με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στον ασθενή, είτε συντηρητικά, είτε επεμβατικά, με γνώμονα την πιο άμεση και εγγυημένη επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Ο γιατρος ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να ενημερώνεται για τις τελευταίες τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής ορθοπεδικής επεμβατικής ορθοπαιδικής χειρουργικής και συντηρητικής θεραπείας.

Copyright © 2018. Powered by Adviser. All Rights Reserved