ΙΑΤΡΕΙΟ

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από το ιατρείο

Χωρός Υποδοχής

Γραφείο Ιατρού

Πρώτη Αίθουσα Εξέτασης

Δεύτερη Αίθουσα Εξέτασης

Γραμματεία

Πανοραμική Ιατρείου