ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

Η αρθροσκόπηση είναι μία νέα, πρωτοποριακή μέθοδος για διάγνωση και θεραπεία διαφόρων καταστάσεων των αρθρώσεων, συμπεριλαμβανόμενης της ποδοκνημικής, με πολύ μικρές τομές, ανώδυνη και με πολύ γρήγορη αποθεραπεία του ασθενούς.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Είναι ασφαλές να πει κανείς ότι κάθε ανεξήγητος και παρατεταμένος πόνος, οίδημα, δυσκαμψία, αστάθεια, αίμαρθρο, «κλείδωμα – ξεκλείδωμα» ποδοκνημικής, ιδίως εάν τα αποτελέσματα των απεικονιστικών μεθόδων είναι αρνητικά ή αμφίβολα (πχ, οστικό οίδημα σε MRI) και δεν ανταποκρίνονται σε συντηρητικές μεθόδους (όπως χόνδρινες ή βλάβες μαλακών μορίων), είναι ένδειξη αρθροσκόπησης ποδοκνημικής. Πρέπει βέβαια να προηγείται συντηρητική αγωγή για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Ενδειξη για την αρθροσκόπηση, έχουν:

• Η πρόσθια οστική ή μαλακών μορίων πρόσκρουση (χωρίς παρουσία σημαντικών εκφυλιστικών αλλοιώσεων).

• Οστεοχόνδρινα ελλείμματα (<15mm).

• Η αρθρόδεση της ποδοκνημικής.

Επίσης :

• Σύνδρομο έξω πλάγιας πρόσκρουσης ή έξω πλάγιο μηνισκοειδές σύνδρομο

• Σύνδρομο πρόσκρουσης συνδέσμωσης

• Σύνδρομο οπίσθιας πρόσκρουσης, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η θυλακίτιδα ή και ο ουλώδης ιστός, λόγω του τραυματισμού των αντίστοιχων θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων.

Η θεραπεία είναι η αφαίρεση της υπερπλασίας του θυλάκου και του ουλώδη ιστού που προκαλεί την πρόσκρουση.

αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Η οστική πρόσκρουση που αναφέρεται σαν πόδι του ποδοσφαιριστή ή του αθλητή αφορά το πρόσθιο χείλος της κνήμης ή της γειτονικής περιοχής του αστραγάλου και πρόκειται για οστεόφυτα εκφυλιστικής ή τραυματικής αιτιολογίας. Εμφανίζεται με πρόσθιο πόνο, ιδίως σε ραχιαία κάμψη, κυρίως σε ποδοσφαιριστές και χορευτές. Συνήθως είναι πιο εντυπωσιακά απ’ ό, τι δείχνουν στην ακτινογραφία.

Οι οστεοχόνδρινες βλάβες (<15χιλιοστών) οφείλονται σε τραύμα, ή σχαλιδωτή οστεοχονδρίτιδα, που μπορεί να οφείλεται στην ανάπτυξη, να έχει ενδοκρινικά αίτια, ή αγγειακά μικροέμβολα. Εμφανίζονται με πόνο, οίδημα, περιορισμό κινητικότητας, αίσθημα αστάθειας, διαλείπον ή επίμονο «κλείδωμα» και τα συμπτώματα συνδέονται με τη φόρτιση.

8 στους 10 ασθενείς διαγιγνώσκονται ή λάθος ή με καθυστέρηση 4 έως 24 μηνών. Η θεραπεία γίνεται με αρθροσκοπικό καθαρισμό και με κάποια μέθοδο διάτρησης υποχόνδρινου οστού (curettage, drilling or microfracture).

Τα ελεύθερα ή καθηλωμένα σώματα εμφανίζονται με πόνο, διόγκωση, περιορισμό εύρους κίνησης και «κλείδωμα». Συνήθως πρόκειται για αποκολλημένα οστεόφυτα ή οστεοχόνδρινα κατάγματα (σπάνια synovial chondromatosis). Η MRI (μαγνητική τομογραφία) μπορεί να αποκαλύψει το οστεοχόνδρινο έλλειμμα απ’ όπου προέρχονται. Πρέπει πάντα να γίνεται μερική υμενεκτομή για να αποκαλυφθούν και τα καθηλωμένα σώματα. Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι συνήθως είναι περισσότερα από ένα.

αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Η αρθροσκοπική αρθρόδεση της ποδοκνημικής είναι μια μέθοδος με αρκετά ευρεία αποδοχή που ενδείκνυται σε προχωρημένου σταδίου εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ποδοκνημικής, με αντένδειξη την μεγάλου βαθμού βλαισότητα ή ραιβότητα, την παρουσία στροφικών παραμορφώσεων, τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις άλλων αρθρώσεων του ταρσού και τα νευροαγγειακά προβλήματα του κάτω άκρου.

Χαμηλότερου βαθμού ένδειξη, έχουν:

1. H Χρόνια έξω πλάγια αστάθεια

Πρέπει πάντα να προηγείται αρθροσκοπική θεραπεία των πολύ συχνών συνοδών ενδαρθρικών βλαβών, όπως σοβαρή χόνδρινη βλάβη ή συμφυτικός ουλώδης ιστός προσθίως του έξω σφυρού και στην περιοχή της συνδέσμωσης, που προκαλούν πρόσκρουση. Αναφέρονται περιπτώσεις που με τη λύση των συμφύσεων τα συμπτώματα υποκειμενικής αστάθειας υποχώρησαν.Γι αυτή καθεαυτή την χρόνια έξω πλάγια αστάθεια εφαρμόζονται αρθροσκοπικές ή αρθροσκοπικά υποβοηθούμενες μέθοδοι με καλά αποτελέσματα, όπως:

• Θερμική ρίκνωση προσθιο-έξω πλαγίων συνδεσμο-θυλακικών στοιχείων,

• Καθήλωση με εγγράφα μαλακών ιστών στον αστράγαλο,

• Διαδερμικές άγκυρες στο πρόσθιο-κάτω άκρο της περόνης

2. Αρθροσκοπικός καθαρισμός σηπτικής αρθρίτιδας και λύση συμφύσεων σε μεταγενέστερα στάδια.

3. Μετατραυματική αρθροΐνωση (“frozen ankle)

Copyright © 2018. Powered by Adviser. All Rights Reserved